LOF - LOF Odense

LOF Odense

Viden i bevægelse

Vær med på Facebook

Klik "synes godt om" LOF på Facebook og få nyt fra kurser, foredrag og ture. Vi indbyder dig til at dele din tanker og oplevelser, komme med idéer og følge med i hvad der sker. Følg med her...

Færdselsrelateret Førstehjælp Bil

Intet kørekort uden førstehjælp.
Ved erhvervelse af kørekort skal man have gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus, bestående af mindst 4 timers hjerte-lunge-redningsmodul samt 4 timers færdselsrelateret førstehjælpsmodul med tilfredsstillende resultat, før man kan indstilles til teori- og køreprøve. På dette kursus gennemgåes de nødvendige teoretiske og praktiske ting for at få udstedt et godkendt førstehjælpsbevis, som kan benyttes til erhvervelse af kørekort.

Kurset afvikles praktisk for alle i løbet af blot en lørdag. Efter kurset udstedes der et godkendt førstehjælpsbevis, der skal fremvises/vedlægges kørekortansøgningen. Deltagelse for kurset skal derfor være betalt på kursusdagen, og ved tilmelding er det vigtigt at oplyse hele sit cpr-nummer af hensyn til udstedelse af beviset.

Tag gerne madpakken med til middagspausen!

Underviser er erfaren og godkendt førstehjælpsinstruktør.

Demokratiets dramatiske historie

Folkets forår 1848” er en præsentationenaf den anden bog i demokratiserien ”Åbent brev til Grundtvig”. Foredraget handler om det dramatiske år 1848, hvor mange europæiske folk også det danske folk rejste sig mod enevælden, fik gennemført de første frie forfatninger og folkestyre.

Foredraget ifm. den tredje bog i demokratiserien vil få titlen "Fra europæisk stormagt til lilleputnation” -om 1800-tallets katastrofale udenrigspolitik i Danmark, som ændrede nationen fra en regional europæisk stormagt til en nation underlagt stormagternes egne interesser. Den tredje bog i demokratiserien udkommer ultimo februar/primo marts 2018. Den får titlen "Fra almisser til velfærd for alle". Bogen handler om udviklingen af velfærdsstaten i Danmark fra begyndelsen af 1800-tallet til i dag. Det er en lang politisk proces, hvor almisser blev afløst afvelfærd til alle, men samtidig blev ideologi i det politiske arbejde afløst af pragmatisk admini-stration uden politiske visioner.

Det tredje foredrag har titlen ”Intethedens brigade”. Foredraget er en analyse af mediernes magt. Synspunktet er, at tidens medier, spindoktorer og meningsdannere manipulerer med folk ud fra en tese om, at vi ikke kan danne vores meninger selv. Det er en forkert tese, som angribes i foredraget.

Det fjerde foredrag med titlen "Trump og skakmat -en joke eller trumf".
Foredraget er etcauseri baseret på foredragsholderens rundrejseri USA. Udgangspunktet erUSA´s nye politiske virkelighed under Donald Trump. Foredragsholderen viser en række videoer og billeder ogreflekterer over ligheds-punkter mellem dagens politik i USA og i Danmark.
Alting er større i USA i sammenligning med Danmark: geografien, byerne, motorvejene og forskellene mellem øst og vest, nord og syd.
Men er forskellene i etik og moral også bare meget større, hvad angår ulighed, frihed, det multikulturelle, racisme og politisk cirkus.
Kan vi genfinde synlige fænomener fra stormagten USA i lille Danmark?".

Foredraget "Eftersøgning: den sidste socialdemokrat". Foredragsholderen har gennem flere år rejst landet tyndt med foredraget. Han har ledt efter de grundlæggende socialdemokratiske værdier i en tid, hvor den socialdemokratiske arbejderbevægelse mister styrke overalt i Europa. Eftersøgningen har indtil videre ikke båret frugt. De socialdemokratiske grundværdier er forsvundet, men eftersøgningen fortsætter – nu i Odense.

Spiselige Svampe

Svampekursus i samarbejde med Trente Mølle.
Har du længe haft lyst til kaste dig overskovens svampe, men ikke rigtig turde gøre det, eller ønsker du at turde plukke lidt flere end de tre, du kender i forvejen, så er dette kursus noget for dig!

Efteråret er højsæson for svampe og igen i år bliverder mulighed for på3 hverdagsaftener/eftermiddageog 1 hel lørdag fra kl. 11.00 - 16.00, kanfordyber osi denne verden.

Udgangspunket erTrente Mølles Naturskole. Her får du brug for alle sanserne. Lugte, smage, se, føle og også høre sig frem, for at finde ud af, hvilken svamp, du lige pludselig står med i hånden. Det er ikke let, 3800 arter, der for den uøvede mere eller mindre ligner hinanden. Men her får du hjælp til, hvordan du bliver klogere på svampene og ikke mindst undgår at blive forgiftet :-)

Naturvejleder Leif Sørensen, Trente Mølle vil som altid med sin store viden og humor guide os gennem kurset.

Dannelse gennem fællessang

Sang er vejen til glæde og fornøjelse.

Kom og vær med - gerne med dine egne ønsker til sange.

Vi spreder livsglæde og hygge gennem sang.

Spansk - begyndere

At kunne et sprog er at åbne et vindue mod verden... tale, læse, skrive, forstå, opleve, lære.

Er du til spansk - har du lyst til at lære andres kultur at kende, får du mulighed for at få en smagsprøve på dette kursus.

Vi skal lære sproget gennem forskellige emner: - musik, tøj, tradition.

Dette hold skal du vælge, hvis du ikke før har modtaget undervisning i spansk.

Grammatikundervisningen tilrettelægges efter holdets ønsker.

Vi aftaler nærmer om materialer, når vi mødes første gang.

Bemærk: - der kan forekomme udgifter til materialer -

Reformationen i Danmark -Religion og politik 1500 - 1550

2017 kan vi fejre 500-året for reformationen. Den 31. okt. 1517 opslog Luther sine 95 teser på døren til Wittenberg Slotskirke, som førte til de voldsomme begivenheder vi kalder reformationen. Men hvad gik Luthers opgør med den mægtige romerske kirke egentlig ud på?

Danmark er det 1. kongedømme, der brød med den katolske kirke og indførte –efter den grusomme borgerkrig Grevens Fejde - den lutherske reformation 1536. Religion og politik hang også dengang uløseligt sammen. Religionskampen mellem de lutherske prædikanter og den etablerede katolske kirke udspillede sig i 1520erne og 1530erne i en ganske bestemt politisk, økonomisk og social sammenhæng. Denne sammenhæng afdækkes i foredraget, som også belyser de centrale personer : Christiern II, Frederik I, Christian III, Hans Tausen, Poul Helgesen, Peder Palladius m. fl.

Reformationen blev gennemført fra oven ved et statskup i København oktober 1536. Derfor spørgsmålet: Hvordan gik det med indførelsen af den evangeliske kirke ude i de mange sogne? Både præster og menigheder var jo katolske og skulle først ”omskoles”. – Samt: Hvad betød det at Danmark blev luthersk på kort sigt ? – og lang sigt?

Foredraget er ledsaget af talrige BILLEDER og DOKUMENTER fra samtiden, som bringer personer og begivenheder tæt på tilhørerne.

Kalender

Sandstøbning

Kursus i fremstilling af smykker ved brug af sandstøbning.

Dette er en enkel støbeteknik som giver mulighed for at lave mange afstøbninger af den samme model, men hver støbning, kræver sit arbejde med klargøring af støbeformen. Sandstøbeteknik kan anvendes til støbning med guld, sølv, bronze og tin.

Lær at blive din egen energirådgiver - hvad kan du selv gøre

Lær som boligejere at blivedin egen energirådgiver ved hjælp af sparring og forskellige online værktøjer.

Kom og hørenergirådgiver Johnny Andersenfra Energistyrelsens rådgivningsorgan SparEnergi.dk fortælle,hvordan man kan spare på energien i sin bolig. Duvil blandt andet kunne høre om konkrete tiltag dervil kunne sænke boligens energiforbrug, samt hvilke fordele og ulemper der kan være ved forskellige løsninger. Lær hvad en varmepumpe er, hvordan den fungere og om den kan sænke udgifterne til opvarmning i netop dit hus.

Aftnenvil være en kombination af kortere oplæg med konkret information om et emne kombineret med små opgaver og workshops, hvor du får hjælp til at relatere det til din egen bolig. Undervejs i arrangementet får du således hjælp til blandt andet at lave en kortlægning afdin egen bolig, samt får inspiration og hjælp til at vurdere konkrete forbedringsmuligheder til lige netop din bolig. Der vil både blive fokuseret på boligens klimaskærm, teknik og varmeform, men også på hvilke gode vaner der helt gratis kan hjælpe med at reducere energiforbruget.

Duvil i løbet af arrangementet få hjælp til at lave en kortlægning af din bolig samt få lavet enplan for, hvordan du kommer i gang med at spare på energien i din bolig. DU vil derfor gå fra arrangementet med nogle konkrete værktøjer.

For at få mest muligt ud af arrangementet opfordrer vi til, atdu på forhånd undersøger:

- Hvor stort din boligs el- og varmeforbrug var sidste år (kWh,liter olie, kg træpiller, m3 gas) ?

- Hvor meget du betaler for el og varme (kr/kW) ?

Dannelse gennem fællessang

Sang er vejen til glæde og fornøjelse.

Kom og vær med - gerne med dine egne ønsker til sange.

Vi spreder livsglæde og hygge gennem sang.

Mal dine billeder i Göethes lys

En farvelære, der åbner en helt ny verden for dig.

Vi vil male billeder, med forudgående praktiske øvelser hvor vi bruger en farvepalet som er tilpasset Goethe´s farve-oplevelse. Vi bruger 5 helt specifikke farver, som bestilles og købes I god tid før kursusstart. Øvelserne bygger videre på den traditionelle måde at bruge de 3 grundfarver (rød, gul og blå) på. At lære at se farver og male udfra Goethe´s favepalet gir dig en ny måde at se og opfatte farver i dit eget maleri.

Kurset kan måske glæde dig dig, som ønsker at videreudvikle dine male, og farveteknikker på en helt ny og spændende måde.

Kom og få en spændende weekend.Jeg håber du som maler kan få glæde af dette specielle kursus. For mig blev der åbnet op for en helt ny farveverden, som jeg brænder for at lære dig.

Til slut vil vi se en dansk film om Goethes farvesyn.

Hvis vejret tillader det, vil vi også kunne male udendørs.

Billedets kilde er "I sansningens enhed", Henrik Boëtius .....En bog om Goethes farvelære...Forlag: Multivers.